ฟรีแนวข้อสอบ เศรษฐกรปฏิบัติการ (ป.ตรี) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

  • 0 ตอบ
  • 1 อ่าน
โหลดแนวข้อสอบ เศรษฐกรปฏิบัติการ (ป.ตรี) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ


- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ (ป.ตรี)
- ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง และนโยบายรัฐบาล
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผน และการบริหารจัดการโครงการเงินกู้
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ (ป.ตรี) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เข้าดูเว็บที่ เศรษฐกรปฏิบัติการ (ป.ตรี) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ


 

 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ เศรษฐกรปฏิบัติการ (ป.ตรี) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Tags : คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ (ป.ตรี) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ